Новини / Актуално

Съвсем скоро варненци ще могат да дарят ненужни дрехи за нуждаещи се в специално поставени контейнери в града Съвсем скоро варненци ще могат да дарят ненужни дрехи за нуждаещи се в специално поставени контейнери в града
Общо десет контейнера за дрехи се очаква да бъдат поставени в различни точки на града, след като бъдат издадени нужните разрешителни за разполагането им от районните кметства, информират от БЧК.

Зам.-министър Русинова представи резултатите от деинституционализацията на децата пред Световната банка Зам.-министър Русинова представи резултатите от деинституционализацията на децата пред Световната банка
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи резултатите от досегашното изпълнение на деинституционализация на грижите за деца на среща с Ларс Сондергаард – програмен директор „Човешко развитие“ на Световната банка.

Проектът на Закон за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане Проектът на Закон за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане
Проектът на Закон за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Зам.-министър Русинова: С 5 млн. лева от ОПРЧР ще дадем възможност на неправителствени организации да развият иновативни социални услуги Зам.-министър Русинова: С 5 млн. лева от ОПРЧР ще дадем възможност на неправителствени организации да развият иновативни социални услуги
През месец октомври стартира операция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която неправителствените организации ще могат да кандидатстват с проекти за нови социални услуги.

Всички деца без право на наследствена пенсия ще могат да получат нов вид месечна помощ Всички деца без право на наследствена пенсия ще могат да получат нов вид месечна помощ
Нов вид месечна семейна помощ ще могат да получат всички деца, които нямат право на наследствена пенсия от починал родител.

Министър Петков: Общините ще имат основна роля за реализирането на реформата в социалните услуги Министър Петков: Общините ще имат основна роля за реализирането на реформата в социалните услуги


Проектът Проектът "Приеми ме 20145" ще приключи с предложение за единен разходен стандарт за социалната услуга "приемна грижа"


Фестивалът „Усмихни се, Карин дом “ във Варна събра почти 35 хил. лева за благотворителност Фестивалът „Усмихни се, Карин дом “ във Варна събра почти 35 хил. лева за благотворителност
Фестивалът „Усмихни се, Карин дом “, който се проведе за четвърта поредна година в градината на Карин дом, успя да осигури 34 558лв. за терапията на децата със специални потребности в Карин дом.

Омбудсманът настоява минималната пенсия да се изравни с прага на бедност Омбудсманът настоява минималната пенсия да се изравни с прага на бедност
На 27.09.2018 г. участие в кръглата маса „Дискриминационни практики спрямо възрастните хора в България“, която се проведе в Юнашкия салон във Варна, взе омбудсманът Мая Манолова.

Варна стана пример за добри практики в ранната детска интервенция Варна стана пример за добри практики в ранната детска интервенция


Обявление на община Варна за подбор чрез конкурс на социален работник към Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) по ПРОЕКТ ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г. - 22.06.2018 г. Обявление на община Варна за подбор чрез конкурс на социален работник към Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) по ПРОЕКТ ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г. - 22.06.2018 г.


Гражданите на Варна решават Гражданите на Варна решават


Министър Бисер Петков се срещна с протестиращи майки на деца с увреждания във Варна Министър Бисер Петков се срещна с протестиращи майки на деца с увреждания във Варна


Зам.-министър Петрова: Социалната икономика е механизъм, чрез който ще се подобри качеството на живот на хората в уязвимо положение Зам.-министър Петрова: Социалната икономика е механизъм, чрез който ще се подобри качеството на живот на хората в уязвимо положение


Министър Петков: Социалното предприемачество и социалните услуги са инструмент за постигане на повече справедливост и по-добра заетост Министър Петков: Социалното предприемачество и социалните услуги са инструмент за постигане на повече справедливост и по-добра заетост


Работна група обсъди проекта на концепция за Закона за социалните услуги Работна група обсъди проекта на концепция за Закона за социалните услуги


Варна в кадри и рими Варна в кадри и рими


Промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания намаляват административната тежест върху тях Промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания намаляват административната тежест върху тях


Стотици деца и семейства е  подпомогнал Общностният център във Варна Стотици деца и семейства е подпомогнал Общностният център във Варна


Европейския форум за социално предприемачество награди Агенция за социално развитие Вижън – Варна Европейския форум за социално предприемачество награди Агенция за социално развитие Вижън – Варна


Министър Петков награди първите носители на Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете Министър Петков награди първите носители на Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете


Стипендиантски програми на Ромския Образователен Фонд Стипендиантски програми на Ромския Образователен Фонд


10 са свободните приемни семейства във Варна 10 са свободните приемни семейства във Варна


Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ открои реалната професионализация като път към по-качествена приемна грижа Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ открои реалната професионализация като път към по-качествена приемна грижа


Обявление за конкурс за малки проекти на тема „Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна” - 19.04.2018 г. Обявление за конкурс за малки проекти на тема „Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна” - 19.04.2018 г.


Зам.-министър Димитрова представи опита на България в областта на ранното детско развитие и ранната интервенция за деца с увреждания Зам.-министър Димитрова представи опита на България в областта на ранното детско развитие и ранната интервенция за деца с увреждания


Зам.-министър Димитрова обсъди възможностите за подписване на споразумение между МТСП и „Лумос“ в подкрепа на децата бежанци в България Зам.-министър Димитрова обсъди възможностите за подписване на споразумение между МТСП и „Лумос“ в подкрепа на децата бежанци в България


Междупоколенченски център организира Великденска-ваканционна творческа работилница Междупоколенченски център организира Великденска-ваканционна творческа работилница


КОМИТЕТЪТ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА ОБСЪДИ ПОЛИТИКИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ КОМИТЕТЪТ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА ОБСЪДИ ПОЛИТИКИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ


Зам.-министър Султанка Петрова: Социалната и солидарна икономика дава възможност да повишим жизнения стандарт на хората с увреждания Зам.-министър Султанка Петрова: Социалната и солидарна икономика дава възможност да повишим жизнения стандарт на хората с увреждания


Зам.-министър Димитрова: Инвестициите в ранна детска възраст са предпоставка за осигуряване на най-добър старт в живота Зам.-министър Димитрова: Инвестициите в ранна детска възраст са предпоставка за осигуряване на най-добър старт в живота


Зам.-министър Димитрова: Семействата трябва да бъдат подкрепяни да реинтегрират младежите, напуснали обществена формална грижа Зам.-министър Димитрова: Семействата трябва да бъдат подкрепяни да реинтегрират младежите, напуснали обществена формална грижа


Одобрени са карти за създаване на нови социални услуги за хора с увреждания и възрастни Одобрени са карти за създаване на нови социални услуги за хора с увреждания и възрастни


Великденски базар в помощ на Теди Великденски базар в помощ на Теди


Зам.-министър Димитрова: Политиките за ранно детско развитие са приоритет на МТСП Зам.-министър Димитрова: Политиките за ранно детско развитие са приоритет на МТСП


ЦОП – Варна провежда социални обучения за деца ЦОП – Варна провежда социални обучения за деца


Социално кафе Социално кафе


 Зам.-министър Димитрова представи политиките на България за подкрепа на деца и възрастни в Швеция Зам.-министър Димитрова представи политиките на България за подкрепа на деца и възрастни в Швеция


Алекс Кристопулос, фондация ЛУМОС: България натрупа богат опит в деинституционализацията и може да подпомага другите държави в региона Алекс Кристопулос, фондация ЛУМОС: България натрупа богат опит в деинституционализацията и може да подпомага другите държави в региона


МТСП ще предложи нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители МТСП ще предложи нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители


Междуведомствената работна група по деинституционализация набеляза мерки за подобряване на качеството на социалните услуги за деца Междуведомствената работна група по деинституционализация набеляза мерки за подобряване на качеството на социалните услуги за деца


Зам.-министър Димитрова: Превенцията на насилието над деца е основен акцент в работата ни Зам.-министър Димитрова: Превенцията на насилието над деца е основен акцент в работата ни


Зам.-министър Димитрова: Изготвят се промени в Наредбата за предотвратяване на изоставянето на деца Зам.-министър Димитрова: Изготвят се промени в Наредбата за предотвратяване на изоставянето на деца


Заместник-министър Димитрова: Финансовите стандарти за издръжка на социалните услуги трябва сериозно да се преразгледат Заместник-министър Димитрова: Финансовите стандарти за издръжка на социалните услуги трябва сериозно да се преразгледат


Нови социални услуги за възрастни ще се финансират с 43 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ Нови социални услуги за възрастни ще се финансират с 43 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“


Министър Петков представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС пред Европейския парламент Министър Петков представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС пред Европейския парламент


Зам.-министър Росица Димитрова се срещна с майки на деца и младежи с увреждания Зам.-министър Росица Димитрова се срещна с майки на деца и младежи с увреждания


Зам.-министър Росица Димитрова: Гарантиране правата на хората с увреждания е един от основните приоритети на правителството Зам.-министър Росица Димитрова: Гарантиране правата на хората с увреждания е един от основните приоритети на правителството


ЦОП – Варна провежда социални обучения за деца ЦОП – Варна провежда социални обучения за деца


Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в края на 2017 г. Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в края на 2017 г.


Заместник-министър Росица Димитрова обсъди Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа 2018-2021 г. с представители на местната власт Заместник-министър Росица Димитрова обсъди Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа 2018-2021 г. с представители на местната власт


Делфините осигуриха средства за микробус за хора с увреждания Делфините осигуриха средства за микробус за хора с увреждания


Над 30 000 хора с увреждания и възрастни ще получат личен асистент и патронажна грижа Над 30 000 хора с увреждания и възрастни ще получат личен асистент и патронажна грижа


Без такса за градина и ясла за деца с увреждания Без такса за градина и ясла за деца с увреждания


Шест от най-големите градове получават по 1 милион лева за изграждане на центрове за хора с увреждания Шест от най-големите градове получават по 1 милион лева за изграждане на центрове за хора с увреждания


Гарантираният минимален доход се повишава на 75 лв. Гарантираният минимален доход се повишава на 75 лв.


БЧК подготвя благотворителен концерт в помощ на уязвими варненци БЧК подготвя благотворителен концерт в помощ на уязвими варненци


С Варненската Коледа даряват микробус за хора с увреждания С Варненската Коледа даряват микробус за хора с увреждания


Безплатна професионална квалификация по специалност “Елекронна търговия” Безплатна професионална квалификация по специалност “Елекронна търговия”


България пое председателството на Съвета на ЕС по заетост и социалната политика България пое председателството на Съвета на ЕС по заетост и социалната политика


Организират благотворителен базар във Варна в помощ на 8-годишната Никита Организират благотворителен базар във Варна в помощ на 8-годишната Никита


Националният съвет по социално включване обсъди Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа до 2021 г. Националният съвет по социално включване обсъди Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа до 2021 г.


България на всички България на всички


Националният съвет за интеграция на хората с увреждания одобри плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа Националният съвет за интеграция на хората с увреждания одобри плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа


ЦОП – Варна в подготовка за Коледа ЦОП – Варна в подготовка за Коледа


ЦОП – Варна провежда социални обучения за деца ЦОП – Варна провежда социални обучения за деца


Комплекс за социални услуги за деца и семейства и Фондация Владиславово организират междуинституционална среща Комплекс за социални услуги за деца и семейства и Фондация Владиславово организират междуинституционална среща


Организират концерт по повод Международния ден на хората с увреждания Организират концерт по повод Международния ден на хората с увреждания


Във Варна започва кулинарен фестивал „Да споделим Никулден” Във Варна започва кулинарен фестивал „Да споделим Никулден”


Зам.- министър Димитрова: Междуинституционалното партньорство ще доведе до по-добро прецизиране на решенията за настаняване на деца и младежи в ЦНСТ Зам.- министър Димитрова: Междуинституционалното партньорство ще доведе до по-добро прецизиране на решенията за настаняване на деца и младежи в ЦНСТ


Зам.- министър Димитрова: На повече от 17 000 лица с увреждания и възрастни хора ще бъде осигурена грижа чрез социални услуги в домашна среда Зам.- министър Димитрова: На повече от 17 000 лица с увреждания и възрастни хора ще бъде осигурена грижа чрез социални услуги в домашна среда


Добри практики за предотвратяване на раздялата на децата от семействата и реинтеграция представи фондация „За Нашите Деца“ Добри практики за предотвратяване на раздялата на децата от семействата и реинтеграция представи фондация „За Нашите Деца“


ЦОП - Варна провежда социални обучения за деца ЦОП - Варна провежда социални обучения за деца


Зам.- министър Димитрова: Превенцията на рисковете в семейна среда е основен акцент в деинституционализацията на децата Зам.- министър Димитрова: Превенцията на рисковете в семейна среда е основен акцент в деинституционализацията на децата


ЦСРИ Чайка организира благотворително събитие ЦСРИ Чайка организира благотворително събитие


Парламентът прие проектобюджета за 2018 г. на първо четене Парламентът прие проектобюджета за 2018 г. на първо четене


Министър Бисер Петков: Броят на децата в институции е намалял с 90% Министър Бисер Петков: Броят на децата в институции е намалял с 90%


Фондация Фондация "Очи на четири лапи": България вече може да обучава кучета за сигнализиране на хипогликемични или хиперглекимични кризи


Зам.-министър Димитрова: 18 помещения за патронажна грижа за деца ще се ремонтират със средства от ОПРЧР Зам.-министър Димитрова: 18 помещения за патронажна грижа за деца ще се ремонтират със средства от ОПРЧР


Дигитален асистент за възрастни хора ще заработи през 2021 г. Дигитален асистент за възрастни хора ще заработи през 2021 г.


Във Варна създадоха 5 изобретения, които улесняват живота на хора с двигателни и зрителни затруднения Във Варна създадоха 5 изобретения, които улесняват живота на хора с двигателни и зрителни затруднения


ЦОП -  Варна в сътрудничество с МВР - Варна ЦОП - Варна в сътрудничество с МВР - Варна


Зам.-министър Росица Димитрова: До 2021 г. трябва да бъдат изградени 79 нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания Зам.-министър Росица Димитрова: До 2021 г. трябва да бъдат изградени 79 нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания


Увеличават се минималните размери на личните пенсии за инвалидност Увеличават се минималните размери на личните пенсии за инвалидност


“Усмихни се, Карин дом“- един фестивал с кауза успя да обедини варненци “Усмихни се, Карин дом“- един фестивал с кауза успя да обедини варненциМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни