Наблюдавано жилище "Дом възможност"

„Наблюдавано жилище“ е социална услуга от резидентен  тип, с възможност и условия за водене на самостоятелен начин на живот от младежи, които са били настанени извън семейството или по реда на Закона за закрила на детето. Услугата е  с капацитет 8 места, местна дейност и се реализира от Сдружение „Развитие и интеграция“,  с целева група младежи от 18 до 25 годишна възраст. Тя е насочена към превенция на социалното  изключване, отпадането от пазара на труда и образователната система, превенция на рисковото поведение.

Цел на услугата:

Предоставяне на условия  за самостоятелен и независим живот, под наблюдението и с подкрепата на екип от специалисти, с цел изграждане и развиване на базови умения за поддържане на битови  и социални умения , както и на трудови навици.

Текущи цели :

Подкрепа на младежите в неравностойно социално положение чрез предоставяне на социални услуги, обезпечаващи техните възможности за справяне с трудностите, свързани с реинтеграцията в обществото и с успешната професионална реализация.

Осигуряване на помощ при работа с различни институции.

Осигуряване на подкрепа за професионално ориентиране, продължаване на образованието, избор на квалификация, помощ при намиране на работа.

Основен инструмент в работата с потребителите на услугата е индивидуалният подход при проследяването на всеки случай, като за целта се разработват индивидуални планове в партньорство с потребителите, които се преразглеждат и подновяват,с  цел постигане на по-добри резултати.

Ред за включване в услугата: подаване на писмено заявление  от лицето, желаещо да ползва услугата до Сдружението.

 

Адрес: гр. Варна, ул. „Странджа“ №22, ет. 3, ап. 61
e-mail:  nj_dom_vazmojnost@abv.bg
тел. 0895101330

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни