Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увреждания Вижън Арт

   Социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” се предоставя от Сдружение Агенция за социално развитие "Вижън”.
   Реализира дейността си от 2008 г. с капацитет 30 места. Потребители са лица над 18 годишна възраст със степен на увреждане.
   Дейностите на Центъра са свързани със социална и правна защита; посреднически услуги; реализация на социални контакти; развитие на компютърни умения; включване в програми за чужди езици, гражданско образование, развитие на творчески способности и таланти; организиране на свободното време; психологична рехабилитация, развитие на познавателни процеси, моделиране на поведението; арт терапия – музика, изобразително изкуство и иконопис, приложно изкуство, литература и журналистика, фотография; трудотерапия – готварство, сервитьорство, битови умения, битова техника.

Ред за включване в социалната услуга: Заявление по образец и изискуеми документи се подават до директора на Дирекция „Социално подпомагане”. Включване в дейностите на Центъра се осъществява след издаване на заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”.

Адрес: гр. Варна, ул. „Козлодуй" № 27- 29

Контакти:

https://vision-bg.com/home-bg

https://www.facebook.com/VisionArtandDevelopment/

Жанета Георгиева - председател  
тел:
052/646 016  
e-mail: office@vision -bg.com
Илина Чолакова - специалист социални дейности  
тел: 052/646 600 и 0884/688 455 
е-mail:
consult@vision-bg.com
Ани Дюлгерска - психолог
Пламена Господинова - счетоводителМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни