МИСИЯ
Гарантиране на равни права и осигуряване на равен достъп до всички сфери на обществения живот на децата и възрастните от рисковите групи в обществото чрез координация и сътрудничество между местната власт, неправителствения сектор и гражданското общество.
ВИЗИЯ
Реализиране на социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на гражданите от Община Варна и създаване на устойчивост. Разширяване на мрежата от социални услуги в общността и подобряване на качеството им.

СЪОБЩЕНИЕ:

             НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

 

            В изпълнение на чл.25, ал.2, т.11 от Закона за социалните услуги, в сила от 01.07.2020 год., Община Варна приканва всички частни доставчици на социални услуги, които те финансират самостоятелно, да изпълнят разпоредбите на чл. 57, ал.1, т. 2 от ЗСУ като информират Кмета на Община Варна относно:

  • направения анализ на нуждите от съответните услуги;
  • дейностите, които ще се предоставят;
  • обхвата на потребителите и
  • срока за предоставянето им.

Необходимо е също да бъде представена подробна информация за местонахождението на социалните услуги, както и актуални данни за контакти, в случай на необходимост.
Дирекция „Социални дейности“ е структура на Община Варна, която провежда политиката в областта на социалните дейности на местно ниво, съобразно национални стратегии и планове за развитие.

Дирекцията изпълнява дейността си, съобразно Областната и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги.

Новини / Актуално прочетете всички новини >>


Продължава реализирането на проект „Грижа в дома в община Варна“
В рамките на проекта се предоставят интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания.
30.06.2023 г.

В гр. Варна ще се проведе Национален годишен форум "Развитие на социалните услуги за по-добър живот“
Целта на събитието е представители на всички заинтересовани страни да дискутират заедно на едно място всички актуални въпроси и проблеми, свързани с предоставянето, отговорностите и перспективите в развитието на социалните услуги в България.
06.06.2023 г.

Обявление за подбор на потребители по Проект "Топъл обяд"
Община Варна набира потребители по проект "„3.1 - Топъл обяд на територията на община Варна“
01.02.2023 г.


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Изработка на сайтове: VarnaWeb.bg