МИСИЯ
Гарантиране на равни права и осигуряване на равен достъп до всички сфери на обществения живот на децата и възрастните от рисковите групи в обществото чрез координация и сътрудничество между местната власт, неправителствения сектор и гражданското общество.
ВИЗИЯ
Реализиране на социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на гражданите от Община Варна и създаване на устойчивост. Разширяване на мрежата от социални услуги в общността и подобряване на качеството им.
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Гарантиране на равни права и осигуряване на равен достъп до всички сфери на обществения живот на децата и възрастните от рисковите групи в обществото чрез координация и сътрудничество между местната власт, неправителствения сектор и гражданското общество.
АКЦЕНТИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ВАРНА
Реализиране на социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на гражданите от Община Варна и създаване на устойчивост. Разширяване на мрежата от социални услуги в общността и подобряване на качеството им.


Дирекция „Социални дейности“ е структура на Община Варна, която провежда политиката в областта на социалните дейности на местно ниво, съобразно национални стратегии и планове за развитие.

Дирекцията изпълнява дейността си, съобразно Областната и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги.
Новини / Актуално прочетете всички новини >>


От месец януари 2019 г. започва раздаването на хранителни пакети от БЧК на най-нуждаещите се
От 07.01 до 28.02.2019 г. доброволци и служители на Български Червен кръст ще раздават хранителни пакети по Оперативна програма на Фонда за европейско подпомагане
12.12.2018

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения успешно приключи дейностите по проект, финансиран от Фонд „ Социална закрила“
Чрез модернизация на оборудването и обзавеждането в Център за социална рехабилитация и интеграция“ Чайка“ бяха осигурени адекватни условия за повишаване качеството и ефективността на обучителния процес
09.10.2018


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Уеб дизайн & SEO: VarnaWeb.bg