Защитено жилище за лица с умствени увреждания Аугуст Мозер

  Социалната услуга „Защитено жилище” за лица с умствени увреждания се предоставя от Сдружение с нестопанска цел „Аугуст Мозер". Функционира от 2007год. Настаняват се младежи над 18 годишна възраст. Осъществяват се дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици, защита и създаване на условия за подпомагане и взаимопомощ. Осигурява се пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната, с възможност за изява чрез обучение, арттерапия, музикотерапия, културни дейности, екскурзии и отдих.
   Услугата е държавно делегирана дейност с капацитет 6 лица /мъже/

   Ред за включване в социалната услуга: Молби за прием се подават в Дирекция социално подпомагане, формира се комисия за оценка на възможностите на кандидатите;
Провеждане на среща-интервю с кандидатите;
Изготвяне на оценка; Изготвяне на доклад-предложение;
Издаване на настанителна заповед  от Дирекция социално подпомагане;
Прием на потребителя и подписване на договор с доставчика на социалната услуга.

Адрес: гр. Варна ул. Солун № 14 ет.2 ап.4  

Контакти:

Виолета Стоянова 
тел: 0878/ 20 15 80
Ивета Илиева - психолог                
тел: 0878/ 20 15 87
Огнян Белев - трудотерапевт         
тел: 0878/ 20 15 82
Димитричка Илчева - арт терапевт  
тел: 0878/ 20 15 86
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни