От месец декември 2019 г. започва раздаването на хранителни пакети от БЧК на най-нуждаещите се

   От 09.12.2019 г. до 28.02.2020 г. доброволци и служители на Български Червен кръст ще раздават хранителни пакети по Оперативна програма на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, план 2018. Правоимащите са определени от АСП с НАРЕДБА № РД-07-1 от 4 април 2016 г. /ДВ, бр. 29 от 12.04.2016 г./. Списъците са изготвени от дирекции за социално подпомагане и обобщени на ниво Регионална дирекция за социално подпомагане.
   В община Варна правоимащите са 6422 лица. Всички те ще получат по 24,570 кг. от 16 вида хранителни продукти - ориз, спагети, конфитюр, леща, боб, брашно, олио, консерви /лютеница, зелен фасул, домати, грах, гювеч, говеждо месо, говежди кюфтета, пиле фрикасе, риба/ на стойност 50.82 лв.
   Раздаването в град Варна ще се извършва по райони, на следните адреси:

- район Младост и район Одесос - на ул. „Самарско знаме" 1

- район Приморски - кв. Чайка, бл.67, пенсионерски клуб

- район Аспарухово - кв. Аспарухово, ул. „Кишинев" 15, пенсионерски клуб

- район Владислав Варненчик - кв. Владиславово, пазар до кметството, помещение на сдружение „Варненец".

  Всички временни пунктове ще работят от 8.30 до 12.30ч., през работните дни от 9 декември  2019 г. до 31 януари 2020 г. От 3-ти до 28-ми февруари 2020 г. ще остане един дежурен пункт за целия град, на ул. „Самарско знаме“ 1.

  Областният съвет на БЧК изразява своята благодарност на Община Варна за съдействието при осигуряване на пенсионерските клубове в кв. Чайка и кв. Аспарухово за временни пунктове.

Право на подпомагане по програмата имат:

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;

• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.;

• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;

• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019г.;

• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;

• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;

• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни