Защитено жилище за лица с психични разстройства

1.        Кратко описание и цел на услугата – Защитеното жилище за възрастни с психични разстройства представлява социална услуга от резидентен тип, ползваща апартамент в кв. „Вл. Варненчик“, който е общинска собственост. Капацитетът е 8 жени с психични разстройства, които имат и тежки социални проблеми – трайно намалена работоспособност над 70%, невъзможност за участие в пълноценен трудов процес, липса на жилище, ниски доходи, липса на близки и подкрепяща семейна среда.
  Услугата е държавно делегирана дейност.

  Екипът, съставен от лекар-психиатър, социален работник, психолог, трудотерапевт и 2 медицински сестри, има за основна задача да подпомага потребителките за задоволяване на основните потребности от подслон, лична и битова хигиена; пазарене и боравене с пари, изготвяне на здравословно меню, приготвяне на храна и естетичното ѝ сервиране; здравни и образователни нужди, структуриране на свободното време; създаване на нови и възстановяване на изгубени социални умения, с оглед социалното включване на потребителите.

Ред за включване в социалната услуга: Заявление по образец и приложени документи се подават в Дирекция „Социално подпомагане” – Варна. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава заповед за настаняване.

Адрес: гр. Варна жк ”Владислав Варненчик” бл. 406 вх. 23 ет. 2 ап. 8

Контакти:
д-р Румяна Бояджиева - управител    
тел: 0888/ 306 118        e-mail: psaa@abv.bg
Даниела Димитрова - социален работник  
тел: 0887/ 903 507        e-mail: dansimo@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни