Дом за възрастни хора с увреждания

Домът за възрастни хора с физически увреждания /ДВХФУ/ е открит през 2005г. и се помещава в сградата на Дом за стари хора „Гергана”. В ДВХФУ се настаняват лица с физически увреждания, освидетелствани от ТЕЛК и с установена 50% и над 50% трайно намалена работоспособност.

Домът има капацитет 40 места и осигурява 24-часово медицинско обслужване: диагностика и лечение на заболяванията; насочване и организиране на консултации със съответния специалист; профилактика на заболяванията; прегледи и имунизации; контролиране приема на текущата терапия.

Социални услуги: изготвяне на индивидуален план на всеки потребител, като се акцентира върху оказване на подкрепа при адаптация към новата среда, психо-социална подкрепа; организиране на културни мероприятия в и извън социалното заведение; посещение на театрални постановки, концерти, опери; групи по интереси – художествена самодейност, литературно четене, цветарство; организиране и провеждане на трудова терапия.

Потребителите заплащат такса като размера й се определя въз основа на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Ред за включване в социалната услуга: Настаняването се извършва от Дирекция ”Социално подпомагане”-Варна.

Адрес на услугата – гр.Варна, К.к „Св.Св.Константин и Елена”, бул. "Княз Борис I" №364

Лице за контакти:
Филип Щерев – Управител на ДВХФУ
тел.: 052 820 615, GSM: 0887 704 595
e-mail: dsh_varna@abv.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни