Дом за възрастни хора с увреждания

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ е открит през 2005г. в К.К.,,Св.Св.Константин и Елена”, на 12 км. от гр.Варна в непосредствена близост до морския бряг и е с капацитет 40 места. Той е част от Комплекса за социални услуги за възрастни хора „Гергана” и се помещава в една сграда с Дом за стари хора, като се ползват общи помещения- хотелска част, кухненски блок и перално помещение.

Хотелската част е на три етажа с партер, където е изграден асансьор за по-лесно предвижване на потребителите. В социалното заведение има изградени допълнителни помощни парапети и рампи за по- лесно предвижване на трудно подвижните потребители.Всяка една от стаите има собствен санитарен възел и тераса. Всеки потребител разполага със собствено шкафче, гардероб, легло, стол и табуретка.

В Дома се настаняват пълнолетни лица, освидетелствани от ТЕЛК и с установена 50% и над 50% трайно намалена работоспособност. При настаняване се изготвя оценка на потребностите, като екип от специалисти, установява психическото и физическото състояние до момента на потребителя и спрямо него извлича онези потребности, с които е необходимо да се работи занапред. Акцентира се върху оказване на подкрепа при адаптация към новата среда, психо-социална подкрепа.

Част от услугите включват: организиране и посещение на културни мероприятия в и извън социалното заведение. Включване в изнесени обучения.  Гости от различни организации, училища и самодейни формации изнасят своята програма на територията на Комплекса. Развита трудотерапевтична дейност: литературно четене, беседи на различни теми, участие в клуба „На чаша Чай, в  клуба по шах, табла и карти, пасивна музикотерапия, гледане на телевизия, четене на преса и др. 

Предоставят се и медицински услуги: изготвяне на личен амбулаторен картон на всеки новопостъпил,  профилактика на заболяванията, прегледи и имунизации, диагностика и лечение на заболяванията, насочване и организиране на консултации със съответния специалист, предписване на диетично хранене, съобразено със заболяванията на домуващите, ежедневно наблюдение на болните, организиране, изписването на рецепти по Здравна каса и осигуряване на доставянето им за по- тежко болните, извършване на тоалет против декубитус, обработка на декубитални и други видове рани, извършване на други видове манипулации по лекарско предназначение- всички видове инжекции, вливания, мерене на кръвно налягане, вземане и изпращане на материал за изследване (кръв, урина и др.), сваляне на конци след оперативна интервенция, измерване на кръвна захар и др. На потребителите е осигурено 24-часово медицинско обслужване.


Потребителите заплащат такса в размер- определен в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.
  
Ред за включване в социалната услуга: Настаняването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”-гр. Варна.

Адрес: гр. Варна К.к „Св.Св. Константин и Елена”, бул. „Княз Борис I” №364

Kонтакти:
Нели Вълева- Директор на ДСХ „Гергана”
Тел. 0884/908870
e-mаil: dsh_varna@abv.bg
 Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни