Дирекция СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Имена Длъжност Стая № Телефон Вътрешен
 
Таня Василева
tvasileva@varna.bg
 
 Директор 1305 052/ 820 115 115
         
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"

Луиза Каспарян
lkasparyan@varna.bg

Началник отдел 1306 052/ 820 172 172
Диляна Несторова
dnestorova@varna.bg
Гл. експерт "Социални дейности" 1306 052/ 820 343 343
Даниела Биячева
dbiyacheva@varna.bg
Гл. инспектор "Социални дейности и жилищно настаняване" 1306 052/ 820 196
196
 
Валентин Пранджев
vprandzhev@varna.bg
Гл. инспектор "Социални дейности и жилищно настаняване" 1302 052/ 820 544 544
Мирослава Иванова
mmivanova@varna.bg
Главен експерт "икономист" 1307 052/ 820 123  123
Веселина Стоилова Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора "   052/ 820 772  
Христина Манева Гл. експерт "Рехабилитация"   052/ 820 772  
Ивелина  Дюлгерова Ст. експерт "Социални дейности"   052/ 820 772  
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТИ"
Кремена Ганчева
kgancheva@varna.bg
 
Началник отдел 1306 052/ 820 196 196
Катя Граматикова
kgramatikova@varna.bg
Гл. експерт "Хора с увреждания" 1301 052/ 820 247 247
Татяна Иванова
tslavova@varna.bg
Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 1301 052/ 820 306 306
Ивелина Кирилова
ikdimitrova@varna.bg
Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 1302 052/ 820 544 544
Янислава Шопова
yashopova@varna.bg
Гл. експерт "Икономист" 1307 052/ 820 305 305
Анелия Маринова Ст. експерт "Икономист социални програми и проекти" 1307 052/ 820 123 123
Женя Кирова - Димитрова Ст. експерт "Икономист социални програми и проекти" 1307 052/ 820 305 305
Йорданка Димитрова
ytdimitrova@varna.bg
Младши експерт "Социални програми и проекти" 1302 052/ 820 034 430
Миглена Димитрова
mgdimitrova@varna.bg
Младши експерт "Социални програми и проекти" 1302 052/ 820 537 537

КОНТАКТИ
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Код за проверка: *
captcha  Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни