Център ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания

Услуга „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ се предоставя от Фондация „Карин дом“ с капацитет - 40 деца и техните семейства
Целевата група на социалната услуга се отнася за деца от 0-3 години, които имат увреждане или са в риск от развитие на увреждане, или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им. Услугата подкрепя следните целеви групи:
- семейства на деца, при които има риск от изоставане в развитието или увреждане, включително новородени деца с ниско тегло и/или преждевременно родени деца.;
- семейства на деца, при които има изоставане в една или повече области на развитието (физическо, емоционално, познавателно, социално);
- семейства на деца с установено увреждане.
Услугата се предоставя чрез домашни посещения от мобилен екип консултанти по ранно детско развитие- рехабилитатор, психолог, социален работник, логопед.  Посещенията са с честота- 1-2 пъти месечно като фокусът на посещенията е да се подкрепя семейството, да използва препоръчваните стратегии, които подпомагат ученето и развитието на детето в ежедневието. Поради тази причина и от съществено значение е по време на посещенията родителят или основният обгрижващ да присъства и да бъде активно ангажиран. Правят се оценка на силните страни, потребностите, чрез въпросници за семейството и развитието на детето и се определят заедно единни цели за работа в партньорство.
Услугата предоставя още и подкрепа за кърмене на ниво родилен дом, играчки, оборудване и литература от ресурсна библиотека, индивидуални консултации за родители с психолог/психотерапевт, „родител за контакт“ и две форми на групови занимания- Група за игра  и Група за функционална комуникация и адаптивни умения.
Мисията на Карин дом е работа за пълноценното развитие и израстване на децата със специални нужди в семейството им и в обществото и за прекратяване на практиката на изоставяне и институционализиране.
Приемането на потребители в Услугата става чрез самонасочване и пряко договаряне, чрез сключване на Договор за социални услуги.

Адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 86А

Контакти:
Записване и консултации:
052/302518, 0878/302518 Петя Иванова , karindom@karindom.org
Ж. Сапунджиева- Директор „Услуги за деца и семейства“- тел. 0878/948166
e-mail: jsapundjieva@karindom.org
Обучителен център - 0885/770676 - Магдалена Цонева,
e-mail: mtsoneva@karindom.org
А. Стамова -  Счетоводител – тел. 0882/053773
e-mail: astamova@karindom.org
Борислава Черкезова - Изпълнителен директор - тел. 0878/138216
e-mail: karindom@karindom.org; bcherkezova@karindom.org 

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни