Бизнес център за хора с увреждания

Социалната услуга се предоставя от Сдружение с нестопанска цел „Шанс за хора с увреждания”. Реализира дейността си от 2008г. с капацитет 40 места. Потребители са хора с увреждания със съхранен интелект и загуба на работоспособността 50 % и над 50%, удостоверени с ЕР на ТЕЛК.

Дейностите включват обучение за придобиване на умения за заетост, подкрепа за включване в образователни и професионални курсове за преквалификация; информационно – консултативни услуги; посреднически услуги чрез осигуряване на контакти с представители на бизнес средите и работодатели за наемане на работа на лица с увреждания, разкриване на нови работни места; психологическа подкрепа на нуждаещите се лица; развиване способностите и насърчаване на предприемачеството за стартиране на собствен бизнес, чрез включване в различни обучителни програми.

Ред за ползване на социалната услуга: Лицето – кандидат потребител подава заявление до доставчика на социалната услуга с приложени документи. Кандидатите за потребители на социалните услуги трябва да са с постоянен адрес на територията на Община Варна; да имат трайно намалена работоспособност 50 % и над 50 %, удостоверена с ЕР на ТЕЛК. Кметът на Община Варна издава заповед за включване в социалната услуга.

Социалната услуга се предоставя безплатно.

Адрес:
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл. 27

Контакти:
Тодор Мутафов - Председател СНЦ "Шанс за хора с увреждания"
Димчо Димов – Управител
Наталия Александрова - социален работник
Христина Янакиева - психолог
Николинка Лишкова - счетоводител

тел. за контакт: 052/ 730 305              e-mail: biznes_centur@abv.bgМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни