Дом за стари хора Св. Иван Златоуст

Социалната услуга „дом за стари хора” се предоставя от „ВИП ДЖИО" ООД. Функционира от месец септември 2009 година с капацитет 43 места.

Предоставят се комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Основните дейности включват осигуряване на правилен режим на хранене; получаване на медицинска и стоматологична помощ; възможност за самостоятелно организиране на свободното време; лични контакти със семейството, приятелите и с други близки. Осигурено е съдействие за снабдяване с предписаните лекарства. Организират се културни и спортни дейности и се насърчават потребителите на социалната услуга да участват в тях.

Ред за включване в социалната услуга: Лицата, които желаят да ползват социалната услуга, подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане”. Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане".

Адрес на социалната услуга: Варна, ул."Якоб Лемер" №5

Лице за контакти
Иван Илиев Гюмишев – управител
052/3560 39; рецепция 052/3560 36; мобилен тел. 0899/867878
е-mail: gymishev@abv.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2017, Всички права запазени.