Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания Вижън Джуниър

Социалната услуга се предоставя от Сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“.

Функционира от 2016 г. с капацитет 40 места и държавно делегирана дейност.

Основни услуги по чл.15 от Закона за социални услуги: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“.

Дейности, които се предоставят:

·        психологична работа;

·        логопедична терапия;

·        ерготерапия;

·        индивидуални и групови терапии в сензорна стая;

·        арт и музикотерапия;

·        хлеботерапия;

·        индивидуална работа със специален педагог;

·        индивидуални консултации на родителите с психолог;

·        родителски групи за взаимопомощ и подкрепа;

Потребители са деца с увреждания от 3 до 18 години  и техните семейства. Услугата цели подкрепа на индивидуалното развитие, мотивиране, поддържане и придобиване на нови умения, знания и способности за постигане на самостоятелност и активно личностно развитие.

Ред за включване в социалната услуга: Заявления за ползване на социалната услуга и приложени документи се подават в Дирекция „Социално подпомагане”. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава Предварителна оценка на потребностите от социални услуги.

Услугата се предоставя безплатно.

Адрес: гр. Варна, ж.к.Чайка /до блок №27/

Контакти:
Илина Чолакова – Управител Комплекс социално развитие Варна  
тел: 0884/ 688 455      e-mail: 
consult@vision-bg.com

 

Илияна Николова- Управител „Вижън Джуниър“

тел: 0884/ 688 117      e-mail: junior@vision-bg.com

 

Официален сайт на Вижън

Фейсбук страница Вижън Джуниър
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни