Център Домашна грижа

Център „Домашна грижа” при ОС на БЧК - Варна е местна дейност с капацитет 80 места.

   Услугата предоставя комплекс от социални услуги за лица на възраст на 65г. за подобряване качеството им на живот и преодоляване на социалната им изолация. Екип от квалифицирани специалисти: социален работник, медицинска сестра ( медицински консултант) и домашни помощници, с опит в предоставянето на домашни грижи, подпомага потребителите в тяхното ежедневие, консултира тях и близките им по медико - социални проблеми, извършва административни услуги и помага при поддържането на хигиената в дома и при пазаруването. Център "Домашни грижи" предлага почасово обслужване през деня за задоволяване на ежедневните битови, здравните и рехабилитационни нужди на потребителите на услугата. Домашните помощници полагат грижи и работят за добрия емоционален статус на потребителите чрез занимания по интереси и организация на свободното време.
    Друга изразена дейност е подготовката на кадри за социалната сфера. Програмата на обучение е на националния учебен център на БЧК. В център "Домашни грижи" при ОС на БЧК са преминали обучение, като част от професионалната им подготовка десетки социални асистенти. Център " Домашни грижи" със своята база и опит участва в подготовката на студенти от Медицински университет от специалности "Здравни грижи" и "Социални дейности".

Ред за включване в социалната услуга: Кандидатите подават молба до Управителя на Центъра и декларация за семейно и имотно състояние. Кметът издава заповед за включване на кадидата в проекта.

Социалната услуга се предоставя безплатно.

Адрес
: гр. Варна ул. ”Братя Шкорпил” №3

Kонтакти:
доц.д-р Димитър Ставрев, д.м. – Управител
Татяна Милкова - социален работник
Авидан Османова  - счетоводител
тел: 052/ 60 02 99       
e-mail: varna@redcross.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни