Звено Майка и бебе

Звено „Майка и бебе” гр.Варна е структура от Комплекс за социални услуги за деца  и семейства към Община Варна. Капацитетът му е за 8 майки и 12 деца. Звеното предлага на клиентите си самостоятелни стаи с прилежащи към тях кухня, баня, тоалет напълно оборудвани със съвременни мебели и техника. В него получават подслон и подкрепа самотни жени в последните месеци на бременността и майки с деца до 3 години, при които съществува риск да изоставят детето си. На семействата се предоставят временен подслон за срок от 6 месеца, емоционална и психологическа подкрепа, социални консултации, посредничество, насочване към съответните специалисти. Ежедневно майките се обучават в практически и родителски умения и умения за самостоятелен живот от професионалисти: медицинска сестра, психолог, социален работник и при необходимост педагог и терапевт.

Ред за включване в социалната услуга: Заявление по образец се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна и се прави задължителен пакет  от медицински изследвания (паразити,ХИВ, СПИН)

Адрес: – гр.Варна, кв.Аспарухово, жк."Дружба" бл.9  ет.1

Контакти:
Любомира Комитска - Директор
тел: 0882/ 990188
е-mail: zmb_varna@abv.bg


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни