Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух

Социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” за хора с увреден слух се предоставя от Съюза на глухите в България – Районна организация на глухите - Варна. Разкрита е и функционира на 03.09.2008 г. с капацитет 40 места. Ползватели са лица със слухови проблеми.

Центърът предлага дейности като:
  • Слухово-речева рехабилитация
  • Профилактика на здравето
  • Обучение по жестомимичен език
  • Танц терапия - „Фолклорни танци”
  • Арт-терапия - „Фотография и видеозаснемане”
  • Неформални срещи
Ред за включване в социалната услуга: Подава се заявление по образец до директора на Дирекция „Социално подпомагане”, придружено от комплект изискуеми документи. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава заповед.

Адрес: гр. Варна 9009 ул. „Петко Стайнов” № 1 РО на глухите Варна

Контакти:
Диян Демиров - управител
Росица Кирова - социален работник
Лилия Иванова - счетоводител
тел: 052/ 741 279 ; 0885/ 921 287
e-mail: csrihus@abv.bg
sgb_varna@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни