Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението Прегръдка

Социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция» за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението "Прегръдка" се предоставя от „Сенекс” ЕООД. Функционира от месец юни 2011 година с капацитет 40 места.

Терапевтичната програма включва индивидуални и групови занимания на децата-клиенти с психолог, логопед, специален педагог, детски невролог, детски психиатър, арттерапевт и социален работник.

Предоставят се индивидуални консултации и се организират групови сесии с родителите. Центърът предоставя в помощ на педагогическите съветници в училищата разработен собствен продукт «Наръчник за превенция на девиантното поведение при деца и подрастващи с дефицит на вниманието с хиперактивност».

Център «Прегръдка» предлага и разработено от експретите към центъра онлайн обучение за родители.

Услугата се предоставя безплатно.

Ред за включване в социалната услуга
: Подава се писмено заявление в Центъра от родителя/настойника за първоначална оценка на детето заедно с изискуеми документи.

Адрес на услугата: ул. “Околчица” № 6 и 17, Варна 9000

Лице за контакти:  
Цветана Цанкова- Лозанова – Управител на център „Прегръдка”
Симона Димитрова - Социален работник
д-р Ваня Йолова - детски Невролог
д-р Татяна Иливанова - детски Психиатър
Ивелина Димитрова - Психолог
Свобода Цонкова и Силвия Кьошкерян - Логопед и специален педагог
Катя Симеонова - Психолог и арттерапевт
Милена Борисова - Счетоводител

тел: 0878/ 608 716 - управител      0878/ 608 712 - социален работник

 e-mail: pregrudka@gmail.com


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни