Дом за стари хора Гергана

ДСХ „Гергана” е открит през 1989г. в К.к.„Св. Св. Константин и Елена” с капацитет 100 места. В Дома се настаняват лица, навършили възрастта за пенсиониране. Хотелската част е на три етажа с партер, има обособени библиотека и салон за културни мероприятия. Всяка стая има собствен санитарен възел и тераса.

При настаняване се изготвя индивидуален план на всеки потребител, като се акцентира върху оказване на подкрепа при адаптация към новата среда, психо-социална подкрепа. Част от услугите включват: организиране на културни мероприятия в и извън социалното заведение; посещение на театрални постановки, концерти, опери; групи по интереси – художествена самодейност, литературно четене, цветарство; организиране и провеждане на трудова терапия. Предоставят се и медицински услуги: профилактика на заболяванията; прегледи и имунизации; диагностика и лечение на заболяванията; насочване и организиране на консултации със специалист. Предоставя се храна по диети три пъти дневно, съобразено със здравословното състояние на всеки потребител.

Потребителите заплащат такса като размера й се определя въз основа на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Ред за включване в социалната услуга: Настаняването се извършва от Дирекция ”Социално подпомагане”-Варна.

Адрес на услугата – гр.Варна, К.к „Св.Св.Константин и Елена”, бул. "Княз Борис I" №364

Лице за контакти
Нели Вълева – Управител на ДСХ „Гергана”
тел.: 052 820 615 
e-mail: dsh_varna@abv.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни