Партньори

Дирекция „Социални дейности сътрудничи с Неправителствени организации – доставчици на социални услуги – Фондация „Карин дом“, Фондация „SOS – семейства в риск“, Сдружение „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“, Сдружение „Шанс за хора с увреждания“, Фондация „Владиславово“, Фондация "Фамилна зона", Сдружение „Асоциация за психосоциална защита Адаптация“, Сдружение „Аугуст Мозер“, БЧК, СНЦ "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано и устойчиво развитие", Сдружение „Асоциация да съхраним жената“, Сдружение „Гаврош“, Сдружение „Център за социална рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания“, Сдружение „Младежки алианс“, „ВИП ДЖИО“ ООД, „Сенекс“ ЕООД, Фондация „Радост за нашите деца“, Сдружение „Агенция за социално развитие Вижън“, Фондация „Съпричастие“, Съюз на глухите в България, държавните институции, териториални структури на местно ниво, представители на бизнеса, Българската православна църква и медии за развитието на социалните услуги на територията на община Варна, синдикални организации.


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни