С празник бе отбелязана петата година от създаването на социалната услуга Дневен център "Слънчевата къща"

      На 14.10.2020 г. се отбеляза петата година от предоставянето на социална услуга  Дневен център „Слънчевата къща“. Услугата се управлява от Сдружение „Семеен център – Мария“ в помещение с общинска собственост.
     Бяха представени картини и изделия, изработени от младежи с множество увреждания, както и бе изпълнен музикален поздрав към гостите: Таня Василева и Луиза Каспарян – Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна, Адриана Григорова и Галя Иванова – Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Варна.
     Представители на СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ кв. Аспарухово, Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, Фондация „Карин дом“, Фондация „Радост за нашите деца“ и още сродни организации, доброволци и съмишленици.
     Дневен център „Слънчевата къща“ се превръща в модел за грижа към пълнолетни лица с множество увреждания, като създава условия за развиване пълния потенциал на младежите.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни