Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

                                                                                                                                                                         

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, процедура  № BG05M9OP001-2.101-0196-C01, АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 год.

 

Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.040-0060-C01              

Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г.

Бенефициент: Община Варна

 

Основна цел на проекта: Ограничаване разпространението на COVID – 19 на територията на община Варна.

 

Специфични цели: Задоволяване потребността от предоставяне на услуги по домовете на лица, живеещи на територията на община Варна, в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация.

 

Основни дейности по проекта: Подбор и наемане на персонал за закупуване със средства на потребителите и доставяне до домовете на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите.

 

Целеви групи на проекта:

·         Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

·         Лица с увреждания и техните семейства;

  • Лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19 и членовете на техните семейства;

·         Самотни родители на деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;

 

Очаквани резултати:

·         Защита на обществения интерес и ограничаване разпространението на COVID – 19 на територията на община Варна.

·         Задоволяване на потребността от предоставяне на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация на 898 възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица поставени под карантина и членовете на техните семейства, както и самотни родители на деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами, живеещи на територията на община Варна.

 

Обща стойност на проекта: 443 641, 46 лв.

 

Срок на изпълнение: до 30.04.2021 г.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни