Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост Св. Йоан Златоуст

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост “Св. Йоан Златоуст” /ДЦДМУИ/ с капацитет 40 места е първият в страната, създаден през 1992г.

В две възрастови групи от 5 до 18 години и от 18 до 29 години се предлага целодневна социална услуга в общността от 7.00ч. до 19.00 ч. Потребителите са включени в няколко програми: обучителна, възпитателно-корекционна, физикална и говорно рехабилитационна, музикална, трудово и арт терапевтична, здравна и спортнa. Предоставят се психологически консултации, работа с родители и обкръжението на децата и младежите. Ежегодно се провеждат климатоложки престои и лагер-практикуми в страната.

Многобройни са изявите и участия в различни формати в общността. Дневният център е многократен носител на призови награди при всички свои изяви, включително и в Националния конкурс за хора с увреждания, провеждащ се всяка година в гр.Шумен.

Ред за включване в социалната услуга: Настаняването на потребители на възраст от 5-18 години се извършва с направление за ползване на социална услуга издадено от Отдел „Закрила на детето”, а от 18 – 29г. със заповед от Дирекция “Социално подпомагане” - Варна. Ползващите социална услуга до 18 г. не заплащат такса. Младежите от 18г. до 29г. заплащат 30% от личния си доход.

Адрес на услугата – гр.Варна, ул. “Евлоги Георгиев” №25.

Лице за контакти
Марияна Христова - Директор на ДЦДМУИ „Св. Йоан Златоуст”
тел.: 052 820 623
e-mail: dddmui@abv.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2017, Всички права запазени.