Увеличават се минималните размери на личните пенсии за инвалидност

  Долната граница на пенсиите за инвалидност след заболяване е 170 лева.
 
  Освен промяната в минималния размер на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при пълен осигурителен стаж, от началото на октомври на 200 лева, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. ще се увеличат и минималните размери на личните пенсии за инвалидност, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).
В зависимост от определения от медицинската експертиза процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане долната граница на инвалидните пенсии, отпуснати след общо заболяване, ще е между 170 и 230 лева (между 85% и 115% от 200 лева).
  При инвалидните пенсии, отпуснати след трудова злополука и професионална болест, долната граница ще е между 200 и 250 лева (между 100% и 125% от 200 лева). 
  С нови размери ще бъдат и пенсиите, чиито минимални размери се определят като процент от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж. Така, при отпуснатите при непълен осигурителен стаж пенсии минимумът се определя на 170 лв. (85% от 200 лв.), а при наследствените пенсии - на 150 лв. (75% от 200 лв.).
 
 Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни