Комплекс за социални услуги за деца и младежи

  Комплекс за социални услуги за деца и младежи /КСУДМ/, второстепенен разпоредител с бюджет;  доставчик на услугата – Община Варна
 Капацитет – 108 деца и младежи.
 Комплексът за социални услуги за деца и младежи - гр. Варна обединява осем Центъра за настаняване от семеен тип(ЦНСТ), шест за деца и младежи с множество увреждания и два за деца и младежи без увреждания с общ капацитет 108 места и 85 души обслужващ персонал и специалисти. Първият център функционира от 2010 г. и в него са изведени децата от Могилино. Другите седем центъра са създадени по проект „Да не изоставяме нито едно дете”. След приключване на проекта, на 01 ноември 2015 г. тези ЦНСТ бяха обединени в Комплекс с общо управление, държавно делегирана дейност и като второстепенен разпоредител към Община Варна.
    Голяма част от децата и младежите, които живеят в Центровете за настаняване от семеен тип са прекарали  годините преди това в институция и са били лишени от специално внимание и персонално отношение. В ЦНСТ те имат възможност да се доближат до нормалния всекидневен живот, да се наслаждават на обичайните дейности, игри и занимания, които са били непознати за тях.
    В двата Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Варна, ж.к. Изгрев, ул. Невен №4 живеят общо 27 деца на възраст от 7 до 20 години - 26, от които посещават масови училища в града. За тях полагат грижи 16 души персонал, от които 1 ръководител, 1 възпитател, 1 медицинска сестра, 2 огняри и 11 помощник възпитатели. На територията си ЦНСТ „Изгрев“ обединява два центъра за настаняване от семеен тип – къща „Изток“ и къща „Запад“ в един общ двор. Основна дейност на екипа в ЦНСТ „Изгрев“ е оказване подкрепа на децата и младежите с цел повишаване личностния капацитет, подобряване психичното състояние и стимулиране пълноценното развитие и изява на всяко дете/младеж. Грижата за децата е 24-часова и включва: полагане на общи и специализирани здравни и рехабилитационни грижи; оказване подкрепа по отношение на образователните, емоционалните и поведенчески потребности, потребността от развитие на когнитивни и социални умения, както и потребността от отдих и свободно време.
    В ЦНСТ с. Тополи, ул. „Александър Димитров” № 38  /Тополи С/ са настанени единадесет деца на възраст от 5 до 15 години. За децата се грижат екип от детегледачи, помощник възпитател, психолог, медицинска сестра и ръководител.В близост до Центъра се намира Детска градина ”Ран Босилек”, която три от децата посещават, придружени от социален асистент. В ЦНСТ Тополи С живеят деца, които се обучават в специализирани и масови училища, подкрепени от Център за специална образователна подкрепа – гр.Варна. Децата посещават услуги в общността и с тях работят специалисти от ЦСРИ "Карин дом" и Общностен център - гр.Варна. През свободното време за децата се организират различни мероприятия в Центъра и общността  – празнуване на рождени дни, посещение на Зоологическа градина, Делфинариум и Детски кът.
    В ЦНСТ с. Тополи, ул. „Георги Градев” № 18А са настанени 12 младежи и девойки на възраст от 17 до 25 години. Четирима младежи посещават Дневен център за възрастни хора с увреждания „Слънчевата къща”. Една девойка се обучава в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”. У дома остават седем младежи, с които специалистите - помощник възпитател, възпитател, психолог, социален работник, детегледачи, които работят по индивидуална програма.
    В ЦНСТ с. Тополи, ул. „Георги Градев” № 18Б са настанени 12 деца на възраст от 10 до 18 години. Пет от децата ни в училищна възраст са записани в масови училища като ползват подкрепа на специалист – педагог от Центъра за специална образователна подкрепа – гр. Варна. Седем се обучават в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”. За децата полагат денонощни грижи шест детегледачи, помощник възпитател, възпитател, психолог, медицинска сестра, социален работник и  ръководител.
    В ЦНСТ гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бул. „Константин и Фружин” 42 А са настанени 14 деца на възраст от 10 до 18 години. Всички в училищна възраст са записани в масови училища като ползват подкрепа на специалист – педагог от Центъра за специална образователна подкрепа – гр. Варна. Две от децата са незрящи и се обучават в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. Д-р И. Шишманов“. За децата полагат денонощни грижи  детегледачи, възпитател, рехабилитатор, психолог, социален работник и  ръководител.
    В ЦНСТ гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бул. „Константин и Фружин” 42 Б са настанени 13 младежи и девойки на възраст от 19 до 31 години. Двама младежи посещават дневен център "Ривиера", шест – дневен център „Слънчевата къща”. У дома остават петима младежи, с които специалистите – възпитател, психолог, рехабилитатор, социален работник, детегледачи, които работят по индивидуални програми.
Вкъщи всички заедно се включваме в подготовката и честване на христиански празници и обреди, празнуваме рождени дни и правим тематични партита – по този начин децата се запознават с традициите на общността, към която принадлежат.
    В ЦНСТ Могилино, гр. Варна, бул. Константин и Фружин № 42  са настанени 10 деца и младежи на възраст от 13 до 26 години. Седем от тях се обучават в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”. Един младеж посещава дневен център „Слънчевата къща”. Всички деца и младежи са с множество увреждания. Девет души персонал /детегледачи, възпитател, ръководител/, работещи на смени се грижат за тях денонощно.  Грижата за всички деца и младежи е индивидуална и специфична, в зависимост от здравословното състояние. Има разработени индивидуални програми, по които се работи. Заедно деца, младежи и екип празнуваме рождени дни, официални празници, ходим на плаж, разходки, пикници, посрещаме гости вкъщи или ние ходим на гости.

 Ред за включване в социалната услуга: Настаняването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Варна със заповед и съдебно решение.

Адрес: административен адрес: гр. Варна, бул. Константин и Фружин 42;

Контакти:
Дияна Дянкова – директор тел: 0885 20 20 12
e-mail: dyankova_cnst@abv.bg
Марина Атанасова – гл. счетоводител, тел: 0888 98 63 38,
e-mail: atanasova_cnst@abv.bg
Администрация тел: 0888 98 58 14,
e-mail: cnst_varna@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни