Младежка медиация

     В община Варна младежки медиатори насърчават свои връстници да се включат в обучения, да намерят желаната работа или да се върнат в образователната система. Медиаторите са част от екипа на Дирекция "Социални дейности" в Община Варна. Инициативата се реализира по програма "Активиране на неактивните лица". Програмата е насочена към неактивни млади хора, в т.ч. обезкуражени лица и младежи до 29 години, които са безработни, не желаят да учат и не са регистрирани в Дирекция "Бюро по труда"-Варна. Младшият специалист "Младежки медиатор" подпомага трудовата и социалната интеграция на безработните лица, като специалистът изпълнява функцията на посредник между тази група млади хора и различните институции, които предоставят социални, здравни, образователни и други услуги, от които те се нуждаят. Ролята на медиатора е свързана с подпомагането на младите хора за включването им в заетост или обучение в съответствие с индивидуалните им потребности.

Това, което предлагат младежките медиатори в Община Варна е:
  • Информиране и консултиране на младежи от 15 до 29г., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция "Бюро по труда"-Варна;
  • Групова и индивидуална работа с младежи до 29 г. - неработещи, неучащи и нерегистрирани в ДБТ, с цел предоставяне на съвети и насоки за безработните, които имат нужда от помощ за търсенето и намиране на работа, включване в заетост и обучение в съответствие с персоналните им потребности: помощ в изготвянето на автобиография, мотивационно писмо, заявление, запознаване с по-добри подходи в търсене на желаната работа, съдействие при избора на подходящо обучение, съвместна работа с неправителствени организации, доброволчество;
  • Връзка между младите хора и институциите, които предоставят нужни за тях услуги: социални, здравни, образователни и други услуги;
  • Предоставяне на услуги за психологическа подкрепа и мотивация.
 
Лица за контакт:
Благовеста Крайшникова - младши специалист "Младежки медиатор" 052/ 820 305
Весела Александрова  - младши специалист "Младежки медиатор" 052/ 820 306
Венцислава Борисова - младши специалист "Младежки медиатор" 052/820 306
Кремена Вакова - младши специалист "Младежки медиатор" 052/820 537
 Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни