Обществена трапезария

Основната дейност е приготвяне на топъл обяд за всеки делничен ден, представляващ разнообразно седмично меню /супа, основно ястие и ¼ хляб/ за 550  лица от целевите групи, а именно: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията  на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни деца и възрастни, както и други граждани от уязвимите социални групи в обществото.

Ред за включване в социалната услуга: желаещите подават заявление и комплект изискуеми документи до кмета на района по постоянен адрес. Обществената трапезария обслужва лица от Район „Одесос”, Район „Приморски” и Район „Аспарухово”.

Социалната услуга е безплатна.Лица за контакти:
Кирил Недков - Председател на сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие"
тел: 0897/ 95 49 99       e-mail: npohealth@gmail.com
Златина Рачева - Счетоводител         тел: 0895/ 42 17 10         e-mail: musketari_3m@abv.bg
Емилия Сотирова - Психолог             тел: 0884/ 83 08 36       e-mail: tairra@abv.bg
Павлина Русева - Юрист                    тел: 0895/ 42 17 09        e-mail: pavlina.ruseff@iclou
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни