Инструкция за извършване на социални погребения

Може да се запознаете с инструкция за извършване на погребение за сметка на бюджета на Община Варна на социално слаби, самотни хора, хора без роднини, бездомни лица тук.


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни