Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно-езикови нарушения при мозъчна увреда

  Първа по рода си в страната услуга, разработена от сдружение Младежки алианс – Варна, финансирана от Община Варна. Социалната услуга е безплатна с капацитет 40 места
  Центърът предлага възстановителни, индивидуални и групови терапии, целящи подобряване състоянието на хората с афазия.

  Афазията е нарушение в използването и разбирането на говоримия и писмен език при лица, които до този момент са имали нормално развит език. Клиничната картина се изразява в трудно намиране на думи, нарушено разбиране на чутото и написаното, грешки – замени на звукове и думи (парафазии), нарушена граматика, нарушения в назоваването (аномия), писането и четенето. Причината за подобни нарушения най-често е инсулт, но би могла да бъде и черепно-мозъчна травма, тумор, енцефалит и др.

  В Центъра се провежда терапия по специално разработени програми като се работи индивидуално и със семействата и обгрижващите пациента, за да се подпомогнат и облекчат грижите им за техните близки.

  Рехабилитационните програми се реализират с помощта и под контрола на специалисти – невролог, логопед, психолог, юрист, социален работник, говорно-езикови асистенти.

Възстановителните програми включват:
•  Говорни сесии с логопед и говорни асистенти
•  Психотерапия
•  Арт-терапия
•  Трудотерапия
•  Ролеви игри
•  Участие в социални и културни дейности и др.

Ред за включване в социалната услуга:
В Центъра се подава заявление до кмета на Община Варна с приложени документи – копие от решение на ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК (ако има такова), епикриза, документ за самоличност (за справка), декларация и други документи по преценка на доставчика. Необходимо е кандидатите да са с адресна регистрация в гр. Варна.

Адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Димов“ 30

Контакти:
д-р Петя Йорданова – управител
тел.
0878 608 719
Румяна Георгиева – психолог
Цветелина Василева – логопед
Жулиде Селиманова – социален работник
Милена Борисова - счетоводител
тел. 052 809 332,  0878 608 113
e-mail:
csrigen@abv.bg


Авторски дидактични материали, разработени от екипа на Центъра, в помощ рехабилитацията на афазии.

 

Комуникационен албум „Шанс да общувам, шанс да бъда разбран”

Изданието представлява алтернативна визуална система за подобряване функционалната независимост на лица с тежки комуникативни нарушения при афазия, дизартрия, речева апраксия, ларингектомия и др.

Над 500 цветни стикери от ежедневни дейности и предмети подкрепени с техните писмени названия са систематизирани в отделни секции – личност, семейство, хранене, облекло, чувства и др. с цел улесняване на потребителите и ускоряване на комуникацията им. Малък и удобен за ежедневна употреба, албумът позволява да бъде персонализиран, чрез прибавяне на нови стикери съобразно индивидуалните потребности на клиента.

Изданието може да представлява интерес и за лекуващи и обгрижващи лицата с речеви и езикови нарушения.

 


 

 

Да поговорим и четем” първа и втора част – сборници материали в помощ на възстановяването на речта при възрастни с говорни нарушения.


 Сборниците са предназначен за лица с афазия, с лека към средна степен ограничена вербална комуникация. Съдържат специализирани упражнения и четива, подходящи за трениране на съхранените речеви умения. Някои от текстовете са предназначени за работа по двойки и/или дискутиране в група.Съдържанието е с позитивни послания, често с хумористична насоченост и цели подобряване психоемоционалното състояние на лицето.


 „Логически връзки”

40 броя карти, които отразяват значими теми от живота и обкръжението на всеки човек и различни, свързани с тях понятия.  Картите са предназначени за групова и индивидуална работа с деца и възрастни, в помощ на педагози, психолози, логопеди, при чуждоезиково обучение.  Всяка една от тях съдържа едно централно понятие  и свързани с него логично свързани действия, определения, съставни елементи  и др.

 

 

„Кажи го правилно”

Помагалото може да се прилага за образуване на изречения по предварително зададена схема.
Съставено е от схематични изображения, разделени в 4 групи (за подлог, сказуемо, допълнения).Серии карти „И аз съм полезен“

 

Помагалото представлява набор от 20 оригинални сюжетни последователности от снимки (общо 114 бр.), включващи възрастни лица с физическо увреждане в различни ежедневни ситуации.

Може да се използва при диагностика и за стимулиране мисловната дейност на лицето. Предоставя се възможност за нагледно установяване на причинно-следствени и пространствено-времеви връзки и анализ на речевите възможности на индивида.

 


Албум „Шанс за нови и стари спомени“ в помощ на паметта


Помагалото е предназначено за когнитивна рехабилитация на възрастни с нарушения на паметта, с/или без говорно-езикови нарушения и начална деменция. Съставено е от биографична част в снимки и текст (за индивидуално попълване),  упражнения за стимулиране на паметта, ретроспекция на значими минали събития и личности и др. 

Може да се използва за упражнения за стимулиране мисловната дейност на възрастни с нарушения на паметта, за припомняне на минали събития и лица и стимулиране  на речевата активност.


 
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни