Дом за стари хора Гергана

ДСХ „Гергана” е открит през 1989г. в К.К.,,Св.Св.Константин и Елена” на 12 км. от гр.Варна в непосредствена близост до морския бряг, с капацитет 100 места. Той е част от Комплекса за социални услуги за възрастни хора „Гергана” и се помещава в една сграда с Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, като се ползват общи помещения- хотелска част, кухненски блок и перално помещение.

Хотелската част е на три етажа с партер, където е изграден асансьор за по-лесно предвижване на потребителите. Всяка една от стаите има собствен санитарен възел и тераса. Всеки потребител разполага със собствено шкафче, гардероб, легло, стол и табуретка.

В Дома се настаняват лица навършили пенсионна възраст, с или без Експертно решение на ТЕЛК. При настаняване се изготвя оценка на потребностите, като екип от специалисти, установява психическото и физическото състояние до момента на потребителя и спрямо него извлича онези потребности, с които е необходимо да се работи занапред. Акцентира се върху оказване на подкрепа при адаптация към новата среда, психо-социална подкрепа.

Част от услугите включват: ораганизиране и посещение на културни мероприятия в и извън социалното заведение, театрални постановки, концерти, опери, кино. Гости от различни организации, училища и самодейни формации изнасят своята програма на територията на Комплекса. Развита трудотерапевтична дейност: цветарство, градинарство, готварство, приложни изкуства, апликиране и др. Дом за стари хора „Гергана” има сформирана самодейна певческа група, както и рецитаторски клуб.

Предоставят се и медицински услуги: изготвяне на личен амбулаторен картон на всеки новопостъпил,  профилактика на заболяванията, профилактика, прегледи и имунизации, диагностика и лечение на заболяванията, насочване и организиране на консултации със съответния специалист, предписване на диетично хранене, съобразено със заболяванията на домуващите и др.

Потребителите заплащат такса в размер- определен в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.
  
Ред за включване в социалната услуга: Настаняването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”-гр. Варна.

Адрес: гр. Варна К.к „Св.Св. Константин и Елена”, бул. „Княз Борис I” №364


Контакт:
Нели Вълева- Директор на ДСХ „Гергана”
тел. 0884/908870
e-mаil: dsh_varna@abv.bg
 Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни