Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Ривиера

  ДЦ "Ривиера" предлага дневна грижа за възрастни лица с интелектуални затруднения.Услугата е държавно - делегирана дейност.
Функционира от месец август 2006 г. с капацитет 35 места.
  Специалистите от Дневния център организират и провеждат различни дейности и мероприятия, насочени към пълноценно интегриране  на потребителите в обществения живот на града, както и повишаване на самостоятелността и независимостта на потребителите на услугата. В рамките на обучителните програми се планират дейности за социалното им включване на база индивидуалния им план за грижа.
   
   Успоредно с действащите обучителни програми за независимост провеждаме:
  • Обучение  в самозастъпничество на ръководството на Съвета на потребителите
  • Разработване на терапевтични програми с цел  подготовка на потребителите за работа в действащите социални предприятия
  • Разработване на проекти за социално включване на потребителите
  • Организиране на информационни кампании за позитивиране на лицата с интелектуални затруднения

  Услугите, които  се предоставят на клиентите и техните семейства включват:
  • Обучение на възрастни хора с умствени увреждания в жизнени умения /по специална програма: подпомагане при извършване на личния тоалет, хранене, пране на дрехи, изкърпване, гладене, фризьор и/или бръснар/
  • Обучение в трудови  умения /съгласно Програма на трудотерапевта и социалните работници/;
  • Спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности /съгласно Спортен календар и рехабилитационен план/;
  • Информиране, консултиране и посредничество на родители и възрастни
    лица с умствени увреждания
  • Психологична помощ  - индивидуална, фамилна     
  • Организиране на свободното време на потребителите на социалната услуга / по специална програма/;
  • Обучение на специалисти в умения за работа с лица с умствени увреждания
  • Практическо обучение на студенти;
  • Други услуги – експертно-консултативна дейност

Ред за включване в социалната услуга: подава се молба в Дирекция “Социално подпомагане” с приложени изискуеми документи. Директорът на Дирекция “Социално подпомагане" издава заповед за ползване на услугата.

Адрес: гр. Варна, Приморски парк, м-ст Салтанат №56-а /до Делфинариума/.

Контакти:

Мария Чанкова – директор          
тел: 0879 83 34 68
Станка Момчева- ръководител екип                      
тел: 0879 83 34 66
Надя Димова - счетоводител                                  
тел: 0879 83 34 67
Стамена Бояджиева - социален работник              
тел: 052 78 31 64
Росица Проданова - психолог                                 
тел: 052 78 31 64  
тел/факс: 052 78 31 65;    e-mail: dc.riviera.vn@gmail.com


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни