Обществена трапезария

Социалната услуга „обществена трапезария” се предоставя от Домашен социален патронаж от 01.02.2005год. с капацитет 475 места.

Ежедневно се осигурява топъл обяд за социално слаби лица, многодетни семейства и други рискови групи.

Ред за включване в социалната услуга: желаещите подават заявление и комплект изискуеми документи до кмета на района по постоянен адрес. Обществената трапезария към Домашен социален патронаж обслужва лица от Район „Младост” и Район „Владислав Варненчик”.

Социалната услуга е безплатна.

Адрес на социалната услуга
: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бул. „Константин и Фружин”, сградата на ДКЦ III, заден двор

Лице за контакти:
Д. Стоянова – управител
тел: 052 820 630


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни