Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението Прегръдка

Социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция" за деца с дисфазии в развитието и хиперкинетично разстройство на поведението "Прегръдка" се предоставя от „Сенекс” ЕООД. Функционира от месец юни 2011 година, с капацитет 40 места.

Терапевтичната програма включва индивидуални и групови занимания на децата-клиенти с психолог, логопед, специален педагог, детски невролог, детски психиатър, арттерапевт и социален работник.

Предоставят се индивидуални консултации и се организират групови сесии с родителите. Центърът предоставя в помощ на педагогическите съветници в училищата разработен собствен продукт «Наръчник за превенция на девиантното поведение при деца и подрастващи с дефицит на вниманието с хиперактивност», както и „Терапевтична програма за подкрепа на деца със сензорно-интегративни проблеми – ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО“ в помощ на обгрижващите. 

Център «Прегръдка» предлага и разработено от експертите към центъра онлайн обучение за родители.

Услугата се предоставя безплатно.

Ред за включване в социалната услуга: Подава се писмено заявление в Центъра от родителя/настойника за първоначална оценка на детето заедно с изискуеми документи.

Адрес на услугата: гр. Варна, ул. “Околчица” № 6 и 17

Лице за контакти:  
Цветана Цанкова- Лозанова – Управител
 
тел. 0878/ 608 716
Доротея Николова - Социален работник
тел.  0878/ 608 712
д-р Ваня Йолова - Детски невролог
д-р Татяна Иливанова - Детски психиатър
Ивелина Димитрова - Психолог
Деница Тодорова - Логопед
Милена Хорозова - Логопед
Габриела Тодорова - Специален педагог и арт терапевт
Милена Борисова - Счетоводител

 e-mail:
pregrudka@gmail.comМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни