За нас

Дирекция „Социални дейности“ е структура на Община Варна, която провежда политиката в областта на социалните дейности на местно ниво, съобразно национални стратегии и планове за развитие. Дирекцията изпълнява дейността си, съобразно Областната и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги.

Социалната програма на Община Варна се приема ежегодно с решение на Общински съвет. Годишният план за развитие на социалните услуги съдържа брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията ѝ, както и планираните за настоящата година дейности. Посочените документи са разработени на база икономическа, социална и демографска ситуация в общината, както и съобразно потребностите на населението.
 


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни