Процедура за отпускане на еднократна финансова помощ

Процедура за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидетно възникнали жизнени, образователни и комунално - битови потребности на физически лица от Община Варна и отговорности между структурните единици, участващи в процеса, може да изтеглите от ТУК


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени.