Зам.-министър Росица Димитрова: До 2021 г. трябва да бъдат изградени 79 нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания

  До 2021 г. трябва да бъдат изградени нови 79 услуги, в това число Дневни центрове за лица с тежки увреждания, Центрове за специализирана здравно-социална грижа за лица с психични разстройства и Центрове за специализирана здравно-социална грижа за възрастни хора. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на регионалния форум „Деинституционализацията за възрастни – перспективи и възможности“, който се проведе в Хасково.
  Тя представи дейностите и мерките, предвидени в плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Документът се разработва от Министерството на труда и социалната политика. В него се предвижда до 2021 г. от специализирани институции трябва да бъдат изведени 470 лица и да бъдат закрити до 10 специализирани институции за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения.
  Финансирането на деинституционализацията ще е със средства от държавния бюджет, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
  Предстои изграждането на мрежа от социални услуги и пилотни интегрирани здравно-социални услуги в общността за възрастни хора, лицата с тежки увреждания, психични разстройства, интелектуални затруднения, болест на Алцхаймер и други форми на деменция, подчерта зам.-министър Димитрова. Приоритет е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора, допълни тя.
  Акцент на плана до 2021 г. е и недопускане децата с увреждания, настанени в социални услуги в общността от резидентен тип, да бъдат настанявани в специализирани институции при навършване на пълнолетие. Предстои и разработването на нови стандарти за качество и финансиране на социалните услуги. Ще бъде създадена необходимата нормативна уредба за реформа на социалните услуги развитието на интегрирани здравно-социални услуги.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни