По инициатива на фондация "Равен шанс - Варна" се проведе кръгла маса

 На 19.10.2018 г. в Арт салона на Rадио Варна се проведе кръгла маса на тема "Открито за психичното здраве и болест" по инициатива на фондация "Равен шанс- Варна", управляваща услугата ЦСРИ за лица с психични разстройства. Дискутираха се темите за обществените нагласи и предразсъдъци спрямо хората с психична болест, възможностите за социална подкрепа и реинтеграция, ролята на местната власт и подкрепата от органите на реда. Сред участниците имаше представители на НПО- сектора и социални услуги, работещи в полето на менталното здраве, преподаватели от ТУ Варна, клиничен психолог, потребители на социални услуги и техните близки. В рамките на кръглата маса се очертаха параметри за съвместно сътрудничество за повишаване на обществената информираност и профилактика на психичното здраве.


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни