Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения успешно приключи дейностите по проект, финансиран от Фонд „ Социална закрила“

   Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения успешно приключи дейностите по проект : „Социално включване -  шанс за повишаване на трудовите умения на лица с интелектуални затруднения” , финансиран от Фонд „ Социална закрила“
 
   Чрез модернизация на  оборудването и обзавеждането в Център за социална рехабилитация и интеграция“ Чайка“  бяха осигурени  адекватни условия  за  повишаване качеството и ефективността  на обучителния процес по функционална трудотерапия, изграждане на умения за самостоятелно справяне в ежедневието  и трудово практично обучение  за студена кухня и кетъринг .
 
 
ПОСТИГНАТИ  РЕЗУЛТАТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
 
Обновена и модернизирана база за предоставяне на социална услуга на европейско ниво.
 
Комплексно подобрен обучителен процес и повишена привлекателност на интериора.
 
Подобрена организация  за картотекиране и съхранение на учебните пособия, дидактически материали и  инвентара  на центъра.
 
Подобрени функционални и  енергийни характеристики на техническото оборудване.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни